Χάρτης Δωματίων στη Θεσσαλονίκη

Πατήστε στο εικονίδιο για να δείτε το χάρτη

The Basement

Βαθμολογήστε το Δωμάτιο Απόδρασης

Δυσκολία: 100% - 1 votes
100%
Γραμμικότητα: 100% - 1 votes
100%
Συνεργασία: 100% - 1 votes
100%
Κόστος: 75% - 2 votes
75%
Έξυπνοι γρίφοι: 100% - 1 votes
100%
Πρωτοτυπία: 100% - 1 votes
100%

93%

Συνολική Βαθμολογία

Συνδεθείτε για να μπορέσετε να βαθμολογήσετε το δωμάτιο

The Basement

Book rating: 93 out of 100 with 7 ratings

Μια απαγωγή..
Ένας τρόπος διαφυγής
Άραγε είσαι μόνος;

Έχεις 60min να το ανακαλύψεις και να διαφύγεις προτού γίνεις το επόμενο θύμα.

Τιμές ανά άτομο:
6 ή 5 άτομα / 10 ευρώ
4 άτομα / 10 ευρώ
3 άτομα / 12 ευρώ

Για άνω των 18 ετών!
ΑΜΕΑ : 8 ευρώ

Additional Info

Υψηλότερη βαθμολογία