Χάρτης Δωματίων στην Αθήνα

Πατήστε στο εικονίδιο για να δείτε το χάρτη

Baker Street

Βαθμολογήστε το Δωμάτιο Απόδρασης

Δυσκολία: 100% - 1 votes
100%
Γραμμικότητα: 100% - 1 votes
100%
Συνεργασία: 100% - 1 votes
100%
Κόστος: 100% - 1 votes
100%
Έξυπνοι γρίφοι: 100% - 1 votes
100%
Πρωτοτυπία: 100% - 1 votes
100%

100%

Συνολική Βαθμολογία

Συνδεθείτε για να μπορέσετε να βαθμολογήσετε το δωμάτιο

Baker Street

Book rating: 100 out of 100 with 6 ratings

Το μεγαλύτερο μυστικό του Sherlock Holmes περιμένει κάποιον να το αποκαλύψει! Μπορείς;

Ο Sherlock Holmes έχει εξαφανιστεί. Το σπίτι της Baker Street 221b έχει ερημώσει. Η Metropolitan Police έχει πελαγώσει καθώς χωρίς τη βοήθεια του Sherlock, μία σειρά εγκλημάτων μένουν ανεξιχνίαστα. Μήπως το μυστικό της εξαφάνισης του βρίσκεται στο σπίτι του; Μία σειρά από κωδικοποιημένα μηνύματα και ευφάνταστες κατασκευές θα σας οδηγήσει στην αλήθεια. Θα καταφέρετε να σώσετε τον μεγαλύτερο detective της ιστορίας;

Τιμές:
6 άτομα / 60 ευρώ
5 άτομα / 55 ευρώ
4 άτομα / 48 ευρώ
3 άτομα / 45 ευρώ
2 άτομα / 40 ευρώ

Additional Info

Υψηλότερη βαθμολογία