Χάρτης Δωματίων στην Αθήνα

Πατήστε στο εικονίδιο για να δείτε το χάρτη

The Museum Box

Βαθμολογήστε το Δωμάτιο Απόδρασης

Δυσκολία: 100% - 1 votes
100%
Γραμμικότητα: 100% - 1 votes
100%
Συνεργασία: 100% - 1 votes
100%
Κόστος: 100% - 1 votes
100%
Έξυπνοι γρίφοι: 100% - 1 votes
100%
Πρωτοτυπία: 100% - 1 votes
100%

100%

Συνολική Βαθμολογία

Συνδεθείτε για να μπορέσετε να βαθμολογήσετε το δωμάτιο

The Museum Box

Book rating: 100 out of 100 with 6 ratings

Μπαίνετε στο δωμάτιο και το βλέπετε! Ακριβώς, μπροστά στα μάτια σας, γυαλίζει και σας προκαλεί, να απλώσετε το χέρι να το πιάσετε!

Δεν είναι όμως και τόσο εύκολο, υπάρχει φύλακας, υπάρχουν κάγκελα και λείζερ! Τέρμα το χάζεμα, ας αρχίσουμε! Ακούγονται βήματα.. είναι ο φρουρός! Πλησιάζει.. βήμα, βήμα, βήμα..

Τιμές:
6 άτομα / 60 ευρώ
5 άτομα / 55 ευρώ
4 άτομα / 48 ευρώ
3 άτομα / 45 ευρώ
2 άτομα / 40 ευρώ

Additional Info

Υψηλότερη βαθμολογία