Χάρτης Δωματίων στην Αθήνα

Πατήστε στο εικονίδιο για να δείτε το χάρτη

The Haunted Box

Βαθμολογήστε το Δωμάτιο Απόδρασης

Δυσκολία: 100% - 1 votes
100%
Γραμμικότητα: 100% - 1 votes
100%
Συνεργασία: 100% - 1 votes
100%
Κόστος: 100% - 1 votes
100%
Έξυπνοι γρίφοι: 100% - 1 votes
100%
Πρωτοτυπία: 100% - 1 votes
100%

100%

Συνολική Βαθμολογία

Συνδεθείτε για να μπορέσετε να βαθμολογήσετε το δωμάτιο

The Haunted Box

Book rating: 100 out of 100 with 6 ratings

Ενα ρίγος, διαπερνά την σπονδυλική σας στήλη, την ώρα που η πόρτα, κλειδώνει,πίσω σας.

Ρίχνετε, βιαστικές ματιές,γύρω σας! Τι θα κάνετε; Κάποιος σας ακολουθεί ή νομίζετε; Πρέπει να ξεκινήσετε, να ψάχνετε,τον τρόπο να βγείτε έξω.. Η ώρα περνάει.. Το ρολόι πλησιάζει 12.. Τικ, τακ, τικ, τακ..

Τιμές:
6 άτομα / 60 ευρώ
5 άτομα / 55 ευρώ
4 άτομα / 48 ευρώ
3 άτομα / 45 ευρώ
2 άτομα / 40 ευρώ

Additional Info

Υψηλότερη βαθμολογία